Provozní vyvažování

VYVÁŽENÍ STROJE U VÁS

Provozní vyvažování

Uděláme bezdemontážní diagnostiku a následné vyvážení rotačních strojních součástí nebo zařízení přímo u vás, bez odstávky provozu.

  • Jak provozní vyvažování funguje
  • Co všechno provozně vyvažujeme
  • Kdy je provozní vyvažování potřeba
Jak provozní vyvažování funguje

Využíváme vibrace, které generuje zařízení v chodu, jako zdroj informací o způsobu jeho provozu. Výhodou je, že vyvažování se dělá na zařízení, které je smontováno v provozním celku čímž se eliminuje případný vliv následné montáže po klasickém vyvažování, či zbytkové nevyváženosti dalších vstupujících komponentů.

U provozního vyvažování tedy není nutná demontáž rotoru a jeho vyvážení na stolici či vyvažovacím stroji. Vyvažování se provádí přímo na místě u stroje nebo zařízení zákazníka. Jsme schopni vám přímo dát informace o prvotní a konečné nevývaze na stroji včetně protokolu o stavu vibrací na stroji nebo v ložiskách.

Co všechno provozně vyvažujeme

U našich zákazníků vyvažujeme hlavně:

  • oběžné kola ventilátorů,
  • čerpadla,
  • vřetena obráběcích strojů,
  • různé stroje na drcení nebo mletí,
  • dlouhé rotory v ložiskových domcích,
  • setrvačníky.

Uděláme bezdemontážní diagnostiku a následné vyvážení rotačních strojních součástí nebo zařízení přímo u vás, bez odstávky provozu. Jsme profesionálové v provozním vyvažování. Máme za sebou stovky případů dobře vyvážených strojů a jejich rotačních součástí.

Kdy je provozní vyvažování potřeba

Rotační součásti pracují hladce pouze po omezenou dobu. Po této době může docházet vlivem provozu k opotřebení na jednotlivých součástí na zařízení nebo strojích, a tím pádem k nechtěným vibracím. Vyšší hodnoty vibrací výrazně zkracují životnost ložisek na rotačních dílech, nebo mohou způsobit rozsáhlá poškození na stroji.

Demontáž a oprava rotačních dílů a následné vyvažování na vyvažovacím stroji nemusí být optimální z důvodů vysokých nákladů či časové úspory při opravách těchto zařízení. Z toho důvodu je vhodnější provozní vyvážení.