Profesionální vibradiagnostika | HR Metal

DIAGNOSTIKA VAŠICH STROJŮ

Vibrodiagnostika

Komplexní služby v oblasti technické diagnostiky a zjištění stavu strojního zařízení. V rámci měření vibrací ložisek a průmyslových strojů zajišťujeme vše na klíč, přímo u vás.

  • Služby v oblasti vibrační diagnostiky
  • Kdy je potřeba vibrodiagnostika
  • Naše zkušenosti a know-how
Služby v oblasti vibrační diagnostiky
  • Vibrační analýza, měření vibrací strojů (elektromotory, čerpadla, ventilátory, kompresoryvřetena obráběcích strojů, vývěvy, rotační díly strojů atd.).
  • Jednorázová měření vibrací na základě požadavku zákazníka (posouzení okamžitého stavu stroje, řešení případných problémů).
  • Periodická měření výrobních strojů a zařízení, monitoring stavu ložisek, detekce dynamických stavů jako nevývaha, nesouosost, apod.
  • Implementace vibrační diagnostiky do systému údržby.
  • Poradenství, technická pomoc, konzultace, atd.
Kdy je potřeba vibrodiagnostika

Hlavním cílem vibrodiagnostiky je odhalit skutečný stav zařízení a tím umožnit plánování údržby, minimalizovat zbytečné opravy a předcházet havarijním stavům (odstávkám).

Vibrační diagnostika / vibrodiagnostika (měření vibrací) patří k metodám bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky rotačních strojů a zařízení. Dobrá znalost technického stavu stroje vám pomůže v rozhodování o tom, jak dlouho můžete ještě zařízení provozovat, popřípadě pro rozhodnutí o odstávce a opravě. Analýza vibrací odhalí takové stavy jako je např. nevývaha, nesouosost, poškození ložisek nebo převodovky, atd.

Naše zkušenosti a know-how

Naši pracovníci mají více jak 10 let zkušenosti na poli vibrační diagnostiky v různých oblastech průmyslu.

Jsme držiteli certifikátů vibrační diagnostiky.

Také máme hluboké znalosti v oblasti teorie kmitání a vibrací, které dokážeme spolehlivě využít a uplatnit v praxi.


HR Metal

Slaměníkova 1008/23b
Brno-Maloměřice 614 00

Zdeněk Řepa
jednatel společnosti


+420 605 505 610

zdenek.repa@hrmetal.cz

Bc. Josef Kopeček
projektový manažer


+420 733 125 177

j.kopecek@hrmetal.cz
IČO : 29299624
DIČ : CZ29299624

Číslo účtu:

KB: 115 – 7496420237 / 0100
Česká Spořitelna : 5953542389 / 0800